Articles of association

Статут

Статут cпілки “Збережи Україну” § 1 Назва та адреса Stk. 1 Назва спілки – «Збережи Україну». Stk. 2 Адреса спілки є адресою голови спілки. § 2 Мета спілки Stk. 1 Головною метою спілки є гуманітарна допомога громадянам України, надання матеріальної допомоги вимушеним переселенцям, медичним та дитячим закладам, дітям сиротам, інвалідам та закладам для людей похилого віку. § 3 Членство Stk. 1 Персони що досягли віку 16 років та дотримуються статуту спілки. Stk. 2 Члени спілки мають право бути також членами інших спілок та організацій. Stk. 3 Прийом до спілки здійснюється на підставі особистого звернення до ради спілки. Stk. 4 Вихід з спілки здійснюється на підставі особистого звернення до ради спілки. Stk. 5 Рада має право виключати члена, якщо він порушує статут спілки. Stk. 6 Члени спілки сплачують членські внески один раз на рік. Розмір внеску встановлюють генеральні збори. § 4 Генеральні збори Stk. 1 Генеральні збори є вищим керівним органом спілки. Stk. 2 Чергові генеральні збори проводяться один раз на рік, до закінчення березня місяця. Скликаються не пізніше ніж за 3 тижні повідомленням на електронну пошту членам спілки та оголошеннями у соціальних мережах. Stk. 3 Всі члени спілки, які проплатили внески, мають право приймати участь та голосувати на генеральних зборах. Голосування відбувається тільки персонально. Stk. 4 Порядок денний для чергових генеральних зборів повинен обов’язково включати вказані пункти: 1. Вибори головуючого зборів 2. Звіт голови спілки 3. Фінансовий звіт 4. Обговорення пропозицій, що поступили 5. Встановлення розміру членського внеску 6. Затвердження бюджету 7. Вибори голови спілки (раз на 2 роки) 8. Вибори заступника (раз на 2 роки) 9. Вибори 10-х членів ради (раз на 2 роки) 10. Вибори ревізора та мінімум 2-х замісників членів Ради (раз на 2 роки) Stk. 5 Пропозиції, що мають бути розглянуті на генеральних зборах, повинні бути надіслані до ради не пізніше 1 тижня до початку зборів. Stk. 6 Генеральні збори приймають свої рішення більшістю голосів (50% + 1) за допомогою підніманням рук. § 5 Позачергові генеральні збори Stk. 1 Позачергові генеральні збори проводяться, якщо рада визнає це необхідним, а також якщо принаймні 1/3 членів спілки письмово повідомить про таку необхідність. У цих випадках збори повинні бути проведені не пізніше 4 тижнів після такого звернення. Повідомлено про скликання позачергових зборів повинно бути не пізніше як за 2 тижні. § 6 Керівництво спілки Stk. 1 Повсякденне керівництво спілки здійснюється Радою, що крім голови складається з 10-ти членів. Члени Ради вибираються на генеральних зборах на 2 роки. Stk. 2 Рада керує спілкою, виходячи з цього статуту та рішень генеральних зборів. Stk. 3 На протязі 2 наступних тижнів після виборів, рада проводить збори, на яких з-поміж членів ради вибирається касир та секретар спілки. Stk. 4 Голова Спілки та заступник скликають та керують зборами Ради. Stk. 5 Рішення ради є правомірним, якщо більша половини членів є присутні. Рішення приймається більшістю голосів. Stk. 6 Якщо 2/3 членів Ради бажають зняти Голову спілки до закінчення його вибраного періоду, скликаються позачергові генеральні збори. Stk. 7 Рада спілки має право отримати звіт від касира та ревізора за вимогою. Stk. 8 Рада спілки може замінювати членів ради заступниками, якщо вони порушують статут або не приймають участі в роботі ради спілки. Stk. 9 Рада спілки повинна встановлювати керівні вказівки для відділень. Stk. 10 Рада спілки може змінювати рішення ради відділень, якщо вони суперечать статуту чи рішенням генеральних зборів. § 7 Економіка, звітність та ревізія Stk. 1 Звітний період є календарний рік. Stk. 2 Рада Спілки є відповідальною за бюджет та звітність Stk. 3 Звітність Спілки веде касир. Також реєстр членів Спілки веде касир. Stk. 4 Ревізор, вибраний на генеральних зборах, проводить аудит звітності Stk. 5 Щорічно, до 15 лютого, звітність має бути завершена і представлена ревізору для затвердження. Звітність має бути перевірена до 1 березня. Stk. 6 Ревізор вибираються на Генеральних зборах на 2 роки. § 8 Право підпису та відповідальність Stk. 1 Документи підписуються Головою Спілки та одним з членів Ради для відкриття рахунків cпілки у банках. § 9 Зміни до статуту Stk. 1 В цей Статут можуть бути внесені зміни якщо за них проголосують 2/3 присутніх на генеральних зборах та пропозиція про такі зміни буде на порядку денному. Stk. 2 Зміни вступають в силу з дня прийняття їх не генеральних зборах § 10 Припинення діяльності Stk. 1 Припинення діяльності може відбутися якщо 2/3 членів спілки проголосують за це на 2 генеральних зборах підряд. Одні з таких зборів мають бути звичайними черговими генеральними зборами. Stk. 2 При припиненні діяльності всі активи спілки мають бути передані на доброчинні цілі, наприклад в один з дитбудинків на Україні. § 11 Відділення Stk. 1 Відділення включає членів спілки для того, щоб організовувати роботу на місцях і залучати більше людей для допомоги. Кожен член має право сам вибирати відділення, в якому він хоче працювати. Stk. 2 Створення нових відділень, а також розпуск встановлених відділень повинен бути схвалений радою спілки. § 12 Ради відділень Stk. 1 Ради відділень зобов’язані інформувати раду спілки про діяльність відділення. Stk. 2 Відділення не можуть мати свій банківській рахунок. Stk. 3 Відділення не можуть мати статус експорту (тобто не можуть самостійно відправляти вантажівки з гуманітарною допомогою в Україну). Stk. 4 Повсякденні операції здійснюються радою відділення. Голова ради відділення відповідає за роботу відділення перед радою спілки. Stk. 5 Рада відділень веде всі справи під контролем ради спілки. Stk. 6 Рада відділень повинна складатися мінімум з 3-х членів. Stk. 7 Члени Ради відділення спілки обираються на річних генеральних зборах відділення терміном на 1 рік. § 13 Датування Stk. 1 Прийнято на генеральних зборах 26 березня 2017.
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop

    Søg

    Пошук